Analitinės apžvalgos

2024 metai

2024 m. sausis Akademinės etikos priemonių įgyvendinimo stebėsena mokslo ir studijų institucijose

2023 metai

2023 m. gruodis Paraiškų Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetui formų apžvalga
2023 m. birželis Mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai
2023 m. birželis Nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūla Lietuvoje
2023 m. vasaris Akademinės etikos priemonių įgyvendinimo stebėsena mokslo ir studijų institucijose

2022 metai

2022 m. liepa Atsakingo mokslo barometras 2022 (lietuvių ir anglų kalbomis)
2022 m. kovas Mokslo doktorantūros vertinimų 2014-2016 metais apžvalga akademinės etikos požiūriu
2022 m. vasaris Akademinės etikos priemonių įgyvendinimo stebėsena mokslo ir studijų institucijose

2021 metai

2021 m. lapkritis Nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūla Lietuvoje
2021 m. birželis Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė: tyrėjo sukeliami nuostoliai

2020 metai

2020 m. lapkritis Mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginė vertė atšaukus mokslo publikaciją
2020 m. liepa Atsakingo mokslo barometras 2020 (lietuvių ir anglų kalbomis)
2020 m. vasaris Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo pokyčiai
2020 m. vasaris Akademinės etikos priemonių įgyvendinimo stebėsena mokslo ir studijų institucijose

2019 metai

2019 m. lapkritis Bendraautorystė: profesorių publikavimosi aspektai
2019 m. birželis Bibliotekos darbuotojų įnašas į plagiato prevenciją
2019 m. kovas Tekstų sutapčių nustatymo sistemų prieigos mokslo ir studijų institucijoms poreikis

2018 metai

2018 m. vasaris Akademinė etika mokslo žurnalų leidybos srityje

2017 metai

2017 m. lapkritis Apklausa apie akademinės etikos kodeksų ir susijusios informacijos pateikimą mokslo ir studijų institucijose

2016 metai

2016 m. vasaris Apklausa apie mokslo ir studijų institucijose nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
2016 m. sausis Valstybinių aukštųjų mokyklų tarybų sudarymo pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą analizė

2014 – 2017 metais atliktų Tarnybos apklausų rezultatai taip pat paskelbti Tarnybos metinėse veiklos ataskaitose.

Atnaujinta: 2024-04-12