Darbo grupės

 

Patariamojo komiteto nariai (2014–2019 m.)

Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros nariai (sudaryta 2019 m. spalio 17 d.)

Darbo grupė rekomendacijoms akademinei bendruomenei parengti (sudaryta 2020 m. spalio 6 d.)

Darbo grupė duomenų valdymo plano pavyzdinei formai parengti (sudaryta 2021 m. gruodžio 22 d.).  Pakeitimas.

Darbo grupė dirbtinio intelekto etiško naudojimo moksle ir studijose gairėms parengti (sudaryta 2023 m. gruodžio 5 d.)  Pakeitimas.

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261, 16.9 papunktyje nustatyta, kad turi būti pateikiama informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.

Atnaujinta: 2024-04-08