Paslaugos

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktą administracinės paslaugos sąvoką, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikia asmenims konsultacijas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kompetencijos klausimais (Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kompetencijos nustatytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba viešųjų paslaugų neteikia.

Atnaujinta: 2024-04-15