×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos mokslo taryba

Studijų kokybės vertinimo centras

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Lietuvos bioetikos komitetas

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Lietuvos mokslininkų sąjunga

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvos studentų sąjunga

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

AIKOS – informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje

Informacinė sistema “Elektroniniai valdžios vartai”

Informacija apie intelektinę nuosavybę bei jos apsaugos galimybes

Leidiniai lietuvių kalba:

2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso

UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų (2017)

Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais (pataisytas leidimas) (2018)

Publikavimo etikos gairės (Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 2019)

Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas (2019)

Patikimo dirbtinio intelekto etikos gairės (2019)

Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos (2022)

Dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams (2022)

Komisijos ekspertų grupės švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų klausimais galutinė ataskaita Santrauka (2022)

UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo (2022)

Europos tyrėjų etikos kodeksas (peržiūrėtas 2023 m. leidimas)

Leidiniai anglų kalba:

1997 m. Tarptautinio medicinos žurnalų leidėjo komiteto Vankuverio protokolas dėl vieningų reikalavimų rankraščiams, įteiktiems biomedicinos žurnalams (citavimo reikalavimas) (atnaujinta 2023 m. gegužės mėn.)

1997 m. lapkričio 11 d.  Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo dėstytojų statuso

2001 m. Britų sociologijos asociacijos autorystės gairės akademiniams darbams

2003 m. gruodžio 1-4 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Pasaulio mokslo žinių ir technologijų komisijos Rio de Žaneiro deklaracija dėl mokslo ir technologijų etikos

An EU Code of Ethics for Socio-economic Research (Europos Sąjungos socioekonominių tyrimų etikos kodeksas) (2004)

European Textbook on Ethics in Research (Europos tyrimų etikos vadovėlis) (2010)

Mokslinių tyrimų etikos komiteto narių vadovas (2012)

Europos išplėstinių vadybos tyrimų instituto ir Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros asociacijos parengtas Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų veiklos kodeksas

UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers (2017)

Ethics in Social Science and Humanities (2018)

Recommendations for the Investigation of Reasearch Misconduct, 2019 (2019 m. Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo Mokslinių tyrimų pažeidimų nagrinėjimo rekomendacijos)

Recommendation CM/Rec(2019)9 of the Committee of Ministers to member States on fostering a culture of ethics in the teaching profession

Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation: Advice Paper (2020)

UNESCO Recommendation on Open Science (2021)

Recommendation CM/Rec(2022)18 “Countering Education Fraud” and explanatory memorandum (Council of Europe, 2022)

Identifying predatory academic journals and conferences (UNESCO, 2022)

Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators (2022)

Handbook on Whistleblower Protection in Research (ENRIO, 2023)

Guidance for generative AI in education and research (UNESCO, 2023)

Living guidelines on the responsible use of generative AI in research (2024)

 

Kita informacija anglų kalba:

Europos mokslinių tyrimų etikos komitetų tinklo pozicija dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo nebiomedicininių mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose dalyvauja žmogus (2021)

 

Europos projektai akademinio (mokslinio) sąžiningumo, atsakingų mokslinių tyrimų srityje:

Probing the impact of integrity and integration on societal trust in science (POIESIS)

Enhancing Trust, Integrity and Efficiency in Research through next-level Reproducibility (TIER2)

Fostering responsible open science in Europe (ROSiE)

Empowering Students Through Evidence-Based, Scaffolded Learning of Responsible Conduct in Research (RCR) (INTEGRITY)

European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI)

Grounding RRI Practices in Research Performing Organisations (GRRIP)

Improving the Guidelines for Informed Consent, Including Vulnerable Populations, Under a Gender Perspective (i-CONSENT)

Innovative Educational Methods to Enhance Research Integrity Culture (Path2Integrity)

Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research (PRINTEGER)

Promoting Integrity in the use of Research Results (PRO-RES)

Responsible Ethical Learning With Robotics (REELER)

Shaping the Ethical Dimensions of Smart Information Systems (Sherpa)

Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (SIENNA)

Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation (SATORI)

Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPs4RRI)

The Embassy of Good Science

Atnaujinta: 2024-04-08