×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Lietuvos mokslininkų sąjunga

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvos studentų sąjunga

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

AIKOS – informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje

Informacinė sistema “Elektroniniai valdžios vartai”

Leidiniai lietuvių kalba:

2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso

UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų (2017)

Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais (pataisytas leidimas) (2018)

Publikavimo etikos gairės (Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 2019)

Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas

Leidiniai anglų kalba:

1997 m. Tarptautinio medicinos žurnalų leidėjo komiteto Vankuverio protokolas dėl vieningų reikalavimų rankraščiams, įteiktiems biomedicinos žurnalams (citavimo reikalavimas)

1997 m. lapkričio 11 d.  Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo dėstytojų statuso

2001 m. Britų sociologijos asociacijos autorystės gairės akademiniams darbams

2003 m. gruodžio 1-4 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Pasaulio mokslo žinių ir technologijų komisijos Rio de Žaneiro deklaracija dėl mokslo ir technologijų etikos

An EU Code of Ethics for Socio-economic Research (Europos Sąjungos socioekonominių tyrimų etikos kodeksas) (2004)

European Textbook on Ethics in Research (Europos tyrimų etikos vadovėlis) (2010)

Europos išplėstinių vadybos tyrimų instituto ir Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros asociacijos parengtas Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų veiklos kodeksas

UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers (2017)

Ethics in Social Science and Humanities (2018)

Recommendations for the Investigation of Reasearch Misconduct, 2019 (2019 m. Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo Mokslinių tyrimų pažeidimų nagrinėjimo rekomendacijos)

Recommendation CM/Rec(2019)9 of the Committee of Ministers to member States on fostering a culture of ethics in the teaching profession

Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation: Advice Paper (2020)

Kita informacija anglų kalba:

Europos mokslinių tyrimų etikos komitetų tinklo pozicija dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo nebiomedicininių mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose dalyvauja žmogus (2021)

Europos projektai akademinio (mokslinio) sąžiningumo, atsakingų mokslinių tyrimų srityje:

Empowering Students Through Evidence-Based, Scaffolded Learning of Responsible Conduct in Research (RCR) (INTEGRITY)

Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education (EnRRICH)

Ethical and Societal Implications of Data Sciences (e-SIDES)

European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI)

Fostering Improved Training Tools For Responsible Research and Innovation (FIT4RRI)

Grounding RRI Practices in Research Performing Organisations (GRRIP)

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Improving the Guidelines for Informed Consent, Including Vulnerable Populations, Under a Gender Perspective (i-CONSENT)

Innovative Educational Methods to Enhance Research Integrity Culture (Path2Integrity)

Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT (Panelfit)

Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research (PRINTEGER)

Promoting Integrity in the use of Research Results (PRO-RES)

Responsible Ethical Learning With Robotics (REELER)

Shaping the Ethical Dimensions of Smart Information Systems (Sherpa)

Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (SIENNA)

Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation (SATORI)

Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPs4RRI)

The Embassy of Good Science

Atnaujinta: 2021-07-16