×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Skundai ir tyrimai

DATA Skundo, Tyrimo esmė
2021-04-08 Skundas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo mokslinėje veikloje
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2021-04-06 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2021-02-23 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2020-12-15 Tyrimas dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-12-15 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universitete
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2020-12-14 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos sveikatos mokslų universitete
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-12-08 Tyrimas dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-11-23 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Lietuvos sveikatos mokslų universitete
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-11-17 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2020-11-12 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos istorijos institute
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-11-11 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Lietuvos sporto universitete
(Tiria: Kristina Pažusytė)

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimas ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos

Atnaujinta: 2021-04-15