×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Skundai ir tyrimai

DATA Skundo, Tyrimo esmė
2020-08-11 Tyrimo kontrolieriaus iniciatyva dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Socialinių mokslų kolegijoje
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-08-03 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universitete
(Tiria: Kristina Pažusytė)
2020-07-24 Tyrimas kontrolieriaus iniciatyva dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-06-30 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Socialinių mokslų kolegijoje
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)
2020-06-23 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Šiaulių universitete
(Tiria: Kamilė Kapočiūtė)

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimas ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos

Atnaujinta: 2020-08-21