×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Skundai ir tyrimai

DATA Skundo, Tyrimo esmė
2020-05-13 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Europos humanitariniame universitete
(paskirta tyrėja Kamilė Kapočiūtė)
2020-04-15 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universitete
(skundo dalis nagrinėjama iš naujo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu)
(paskirta tyrėja Kristina Pažusytė)
2019-12-06 Pranešimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos sveikatos mokslų universitete
(paskirta tyrėja Kamilė Kapočiūtė)

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimas ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos

Atnaujinta: 2020-05-26