Skundai ir tyrimai

DATA Skundo, Tyrimo esmė
2021-04-08 Skundas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo mokslinėje veikloje [SUSTABDYTA]
2024-01-22 Skundas dėl galimo su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų pažeidimo

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimas ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos (taikomas iki 2021-07-12 gautiems skundams)

Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašas (taikomas nuo 2021-07-13 gautiems skundams)

Skundo forma

Atnaujinta: 2024-05-06