×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Skundai ir tyrimai

DATA Skundo, Tyrimo esmė
2020-02-25 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Klaipėdos universitete
(paskirta tyrėja Kristina Pažusytė)
2020-01-10 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete
(paskirta tyrėja Kristina Pažusytė)
2019-12-16 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete
(paskirta tyrėja Kamilė Kapočiūtė)
2019-12-06 Pranešimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos sveikatos mokslų universitete
(paskirta tyrėja Kamilė Kapočiūtė)

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimas ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos

Atnaujinta: 2020-03-13