×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai skiriami laikantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų.

Paskatinimo forma

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Padėka 1 VT 1DS
Vardinė dovana
Nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka 2 VT 1VT
Iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka 2 VT  
Iki 5 mokamų poilsio dienų suteikimas
Kvalifikacijos tobulinimas 1 VT  
Pareiginės algos (pvz., kategorijos, kvalifikacinės klasės, koeficiento) padidinimas 2 VT 1 VT 1 VT 1 VT

5DS

Perkėlimas į aukštesnes pareigas 1 VT
Iki 1 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija 3 DS 6DS
Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas 3 DS

VT – valstybės tarnautojas, DS – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

 

Atnaujinta: 2020-12-31