Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai skiriami laikantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų.

Paskatinimo forma

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Padėka 1 VT 1 DS
Vardinė dovana
Nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka 2 VT 1 VT
Iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka 2 VT
Iki 5 mokamų poilsio dienų suteikimas
Kvalifikacijos tobulinimas 1 VT
Pareiginės algos (pvz., kategorijos, kvalifikacinės klasės, koeficiento) padidinimas 2 VT 1 VT 1 VT 1 VT

5DS

2 DS 6 DS
Perkėlimas į aukštesnes pareigas 1 VT
Iki 1 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija 3 DS 6 DS 5 DS 6 DS 6 DS
Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas 3 DS 2 DS 3 DS 4 DS

VT – valstybės tarnautojas, DS – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

 

Atnaujinta: 2023-12-19