×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neišskaičiavus mokesčių)

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr.1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Priedas už tarnybos stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Galima tik viena priemoka (už pavadavimą arba už papildomų užduočių atlikimą), o priemokų suma negali būti mažesnė kaip 10 proc. ir ne didesnė kaip 40 proc. pareiginės algos.

 

Atnaujinta: 2021-10-11