×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje priimami kiekvieną darbo dieną šiuo darbo laiku:

Pirmadienį 8.00–16.45 val.
Antradienį 8.00–16.45 val. 
Trečiadienį 8.00–16.45 val. 
Ketvirtadienį 8.00–16.45 val.
Penktadienį 8.00–15.30 val. 

 

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

 


Asmenims informacija teikiama tel. 8 694 43992 ir el. p. info@etikostarnyba.lt

Skundo pateikimas

Skundo forma Word formatu

Skundas gali būti siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., el. paštu, per E. pristatymo informacinę sistemą), paštu ar įteikiamas Tarnyboje.

Kas turi būti nurodyta skunde?

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

  1. adresatas – kontrolierius;
  2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), jo elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, atstovo elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
  3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, (toliau – galimo pažeidėjo) vardas, pavardė, pareigos arba pavadinimas, buveinė, kiti žinomi skundžiamo asmens duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai);
  4. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų vardai, pavardės ir žinomi kontaktiniai duomenys, kitų įrodymų buvimo vieta;
  5. reikalavimas kontrolieriui;
  6. skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

Atnaujinta: 2021-07-14