×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyboje) aptarnaujami adresu Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. 8 694 43992, el. p. info@etikostarnyba.lt

Tarnybos darbo laikas: I–IV 8.00–16.45, V 8.00–15.30, pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Pasibaigus arba neprasidėjus Tarnybos darbo laikui, tik iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai gali būti priimami Tarnyboje (Švitrigailos g. 7, Vilnius). Iš anksto užsiregistruoti priėmimui galima telefonu 8 694 43992 arba el. p. info@etikostarnyba.lt.

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos situaciją šalyje, rekomenduojame prašymus ar skundus teikti ir konsultuotis elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., el. paštu, per E. pristatymo informacinę sistemą, užpildžius klausimo formą), taip pat galima teikti paštu arba įteikti Tarnyboje iš anksto užsiregistravus. Asmenų aptarnavimas COVID-19 pandemijos laikotarpiu vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ nuostatomis.

Prašymai ar skundai priimami ir asmenys Tarnyboje aptarnaujami valstybine ir anglų kalbomis.

Skundo pateikimas

Skundo forma Word formatu

Kas turi būti nurodyta skunde?

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

  1. adresatas – kontrolierius;
  2. pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas), gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė) bei kiti duomenys, leidžiantys asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumą (pvz., pareiškėjo kaip fizinio asmens el. pašto adresas, telefono numeris ar kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai; pareiškėjo kaip juridinio asmens duomenys pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalį);
  3. duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą;
  4. pareiškėjo reikalavimas kontrolieriui;
  5. skundo parašymo data ir pareiškėjo arba jo atstovo parašas;
  6. kita informacija, nurodyta Skundo formoje.

Atnaujinta: 2022-04-01