×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyboje) aptarnaujami adresu Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. 8 694 43992, el. p. info@etikostarnyba.lt

Tarnybos darbo laikas: I–IV 8.00–16.45, V 8.00–15.30.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Pasibaigus Tarnybos darbo laikui, tik iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai papildomai gali būti priimami penktadieniais nuo 15.30 iki 16.30 Tarnyboje (Švitrigailos g. 7, Vilnius). Iš anksto užsiregistruoti priėmimui galima telefonu 8 694 43992 arba el. p. info@etikostarnyba.lt.

Prašymai ar skundai priimami ir asmenys Tarnyboje aptarnaujami valstybine ir anglų kalbomis.

Skundo pateikimas

Skundo forma Word formatu

Kas turi būti nurodyta skunde?

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

  1. adresatas – kontrolierius;
  2. pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas), gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė) bei kiti duomenys, leidžiantys asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumą (pvz., pareiškėjo kaip fizinio asmens el. pašto adresas, telefono numeris ar kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai; pareiškėjo kaip juridinio asmens duomenys pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalį);
  3. duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą;
  4. pareiškėjo reikalavimas kontrolieriui;
  5. skundo parašymo data ir pareiškėjo arba jo atstovo parašas;
  6. kita informacija, nurodyta Skundo formoje.

Kviečiame užpildyti apklausos anketą apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Atnaujinta: 2023-07-17