Asmens duomenų apsauga

Kas mes esame?

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://etikostarnyba.lt

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:
Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Kodas: 303118754
Švitrigailos g. 7, 03110 Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūnas – vyriausiasis patarėjas dr. Andrius Puksas, el. p. andrius.puksas@etikostarnyba.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome?

Svetainės lankytojo asmens duomenis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba tvarko vadovaudamasi:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsakymu „Dėl dokumentų, reglamentuojančių duomenų subjektų teises, patvirtinimo“;
 • informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje aprašu;
 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ suprantama kaip bet kokia informacija apie fizinį asmenį, svetainės lankytoją, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikacinius, kontaktinius ir kitus duomenis.

Svetainę tvarko, administruoja ir jos lankytojų asmens duomenis valdo bei tvarko Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba).

Rinkdama ir naudodama asmens duomenis, Tarnyba laikosi šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderintu būdu;
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais šie asmens duomenys yra tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Slapukai (angl. cookies)

Slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Dėl šios priežasties interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, IP adresą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvesti kaskart lankantis svetainėje.

Slapukai yra įdiegiami svetainės lankytojo įrenginyje tik jam sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti (būtinieji slapukai).

Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą.

Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai atvaizduoja svetainės turinį Jūsų įrenginyje. Jais užtikrinamas būtinasis svetainės funkcionalumas. Būtinieji slapukai yra būtini sklandžiam svetainės veikimui.

Naudojami šie būtinieji slapukai:

PHPSESSID (galioja iki darbo sesijos pabaigos). Slapukas užtikrina svetainės funkcionalumą. Ši rinkmena nustato, kad esate tas pats asmuo, o ne naujas lankytojas. Slapukas nekaupia jokių asmeninių duomenų.

wordpress_test_cookie (galioja iki darbo sesijos pabaigos). Naudojamas patikrinti, ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Slapukas nekaupia jokios asmeninės informacijos.

wordpress_[hash] (galioja iki darbo sesijos pabaigos). Vartotojo paskyros „secure ID“ slapukas naudojamas paskyros saugumui užtikrinti. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos.

wp-settings-[hash],wp-settings-time-[hash] (galioja 1 metus). Naudojamas tinklalapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.

pll_language (galioja pusę metų). Atpažįsta, kokia kalba buvo svetainė atverta paskutinį kartą, ir vėliau lankantis rodo tą pačią kalbos versiją. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti svetainės funkcionalumą.

Techniniai slapukai

Techniniai slapukai užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje.

Naudojami šie techniniai slapukai:

cookie_notice_accepted (galioja 1 metus). Ši rinkmena užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, ir yra įjungiamas tik tada, kai duodate sutikimą. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos.

Statistikos slapukai

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES–JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus.

Naudojami šie statistikos slapukai:

_ga (galioja 2 metus). Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

_gid (galioja 24 valandas). Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

_gat (galioja 1 minutę). Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šioje svetainėje gali būti iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pvz., vaizdo įrašai, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai, susiję su tuo, šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (angl. cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus, susijusius su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis?

Asmens duomenys, kurie naudojami siunčiant pranešimus, saugomi bei tvarkomi tol, kol lankytojas atšauks savo sutikimą prenumeruoti Lietuvos Respublikos akademinės etikos tarnybos pranešimus.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi registracijai į renginius, saugomi ne ilgiau, nei to reikalaujama duomenų tvarkymo tikslais ar numato teisės aktai.

Reguliuojamų veiklos sričių informacija

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Tarnybos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, https://vdai.lrv.lt).

Kaip sužinoti apie šios politikos pasikeitimus?

Apie https://etikostarnyba.lt privatumo ir slapukų politiką ir esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje https://etikostarnyba.lt.

Atnaujinta: 2024-02-27