×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2022-07-01
Nr. SP-3
Dėl akademinės etikos pažeidimo biomedicininiame tyrime (Sprendimą rengė: Loreta Tauginienė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, biomedicininis tyrimas, biomedicininių tyrimų etikos reikalavimai, informuoto asmens sutikimas, leidimas
Vyksta teisminis procesas.

2022-06-17
Nr. SP-2
Dėl 2020 m. birželio 1 d. skundo (Sprendimą rengė: Loreta Tauginienė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų institutas, institucinė prieskyra, taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos, taikomoji mokslinė veikla, ekspertinė veikla, visuomeninė veikla

2021-07-23
Nr. SP-10
Dėl mokslo ir studijų institucijos valdymo organo rinkimų procedūrų pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė-Sabaitienė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, valdymo organas, valdymo organo sudėtis, rinkimai.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo dalis panaikinta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-05-04 sprendimu.

2021-07-13
Nr. SP-9
Dėl mokslinės veiklos etikos (Sprendimą rengė: K. Pažusytė, K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinė veikla, mokslo publikacija, plagiatas.
Vyksta teisminis procesas.

2021-06-16
Nr. SP-7
Dėl mokslinės ir profesinės etikos pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris.
Vyksta teisminis procesas.

2021-06-02
Nr. SP-5
Dėl 2020 m. lapkričio 11 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų duomenys, duomenų rinkimas, duomenų pasisavinimas, tyrimo duomenų valdymas, autorystė.
Vyksta teisminis procesas.

2021-05-04
Nr. SP-3
Dėl studijų rezultatų įskaitymo procedūros pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: dalinių studijų rezultatų įskaitymas, studijų dalykų aprašai, studijų dalykų atitikties vertinimas.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-06-08 sprendimu.

2020-03-13
Nr. SP-4
Dėl akademinės etikos pažeidimų disertacijoje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, disertacija, disertacijos tema paskelbtos mokslo publikacijos, citavimas, pirminių šaltinių nurodymas, antrinių šaltinių nurodymas.
Vyksta teisminis procesas.

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ informacija apie sprendimo priėmimą paskelbiama iškart po sprendimo priėmimo. Sprendimas patalpinamas suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui ir skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kontrolieriaus sprendimuose skelbiama informacijos tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti.

(Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų 34 ir 35 punktai) TAIKOMAS IKI 2021-07-12 GAUTIEMS SKUNDAMS

 

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ nuasmeninta informacija apie sprendimą (sprendimo pavadinimas, numeris, priėmimo data, reikšminiai žodžiai) paskelbiama nedelsiant.  Suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui, sprendimas nuasmeninamas ir paskelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Nuasmenintas sprendimas skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, nuasmenintas sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Sprendimą nuasmenina tyrėjas, rengęs sprendimo projektą ar kitas kontrolieriaus paskirtas Tarnybos darbuotojas, vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklėmis. Paskelbtas nuasmenintas sprendimas yra pašalinamas, jeigu paaiškėja informacija apie jo apskundimą teismui po paskelbimo.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, skelbiamuose sprendimuose pateikiama tik nuasmeninta informacija, kurios skelbiama tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti. Sprendimo tekste vartojami išgalvoti asmens inicialai, taip išvengiant asmens atpažįstamumo. Įstaigų, padalinių ir tikslūs pareigų pavadinimai kartu nenaudojami.

(Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašo 30 ir 31 punktai) TAIKOMAS NUO 2021-07-13 GAUTIEMS SKUNDAMS

Atnaujinta: 2023-03-29