Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2024-05-06
Nr. SP-1
Dėl 2024 m. sausio 20 d. skundo

Reikšminiai žodžiai: studentas, dėstytojas, universitetas, studijų modulis, tarpinis atsiskaitymas

2023-08-22
Nr. SP-1
Dėl 2023 m. vasario 21 d. skundo

Reikšminiai žodžiai: studentas, dėstytojas, universitetas, vertinimo kriterijų taikymas.

2022-07-01
Nr. SP-3
Dėl akademinės etikos pažeidimo biomedicininiame tyrime

Reikšminiai žodžiai: universitetas, biomedicininis tyrimas, biomedicininių tyrimų etikos reikalavimai, informuoto asmens sutikimas, leidimas.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu

2021-06-16
Nr. SP-7
Dėl mokslinės ir profesinės etikos pažeidimo

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas įsigaliojo 2023-09-20.

2021-06-02
Nr. SP-5
Dėl 2020 m. lapkričio 11 d. skundo

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų duomenys, duomenų rinkimas, duomenų pasisavinimas, tyrimo duomenų valdymas, autorystė.

2020-03-13
Nr. SP-4
Dėl akademinės etikos pažeidimų disertacijoje *Informacija

Reikšminiai žodžiai: universitetas, disertacija, disertacijos tema paskelbtos mokslo publikacijos, citavimas, pirminių šaltinių nurodymas, antrinių šaltinių nurodymas.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas įsigaliojo 2023-10-25.

*Informacija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 20 dalies, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintomis Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų nuostatomis, galiojusiomis skundo nagrinėjimo ir sprendimo dėl jo priėmimo metu, bei gero administravimo principu, nurodomos teksto rinkimo klaidos: 6–8  išnašose internetinė nuoroda turi būti https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/, 9 išnašoje – https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/.

 

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ informacija apie sprendimo priėmimą paskelbiama iškart po sprendimo priėmimo. Sprendimas patalpinamas suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui ir skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kontrolieriaus sprendimuose skelbiama informacijos tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti.

(Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų 34 ir 35 punktai) TAIKOMAS IKI 2021-07-12 GAUTIEMS SKUNDAMS

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ nuasmeninta informacija apie sprendimą (sprendimo pavadinimas, numeris, priėmimo data, reikšminiai žodžiai) paskelbiama nedelsiant. Suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui, sprendimas nuasmeninamas ir paskelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Nuasmenintas sprendimas skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, nuasmenintas sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paskelbtas nuasmenintas sprendimas yra pašalinamas, jeigu paaiškėja informacija apie jo apskundimą teismui po paskelbimo. Kontrolieriaus sprendimai, panaikinti teismo sprendimu ar nutartimi, neskelbiami. Sprendimą nuasmenina tyrėjas, rengęs sprendimo projektą ar kitas kontrolieriaus paskirtas Tarnybos darbuotojas, vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklėmis.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, skelbiamuose sprendimuose pateikiama tik nuasmeninta informacija, kurios skelbiama tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti. Sprendimo tekste vartojami išgalvoti asmens inicialai, taip išvengiant asmens atpažįstamumo. Įstaigų, padalinių ir tikslūs pareigų pavadinimai kartu nenaudojami.

(Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašo 30 ir 31 punktai) TAIKOMAS NUO 2021-07-13 GAUTIEMS SKUNDAMS

Atnaujinta: 2024-06-10