×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2020-05-26
Nr. SP-8
Dėl baigiamojo magistro darbo vadovo autorystės (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris

2020-05-07
Nr. SP-7
Dėl 2020 m. vasario 24 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, doktorantūra, doktorantūros komiteto narys, priėmimo į doktorantūrą posėdis, agresyvumas, priešiškumas, asmeninės savybės

2020-04-24
Nr. SP-6
Dėl 2019 m. gruodžio 13 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, doktorantūra, metinė atestacija, pašalinimas iš universiteto, mokslinis vadovavimas, doktorantūros komitetas

2020-03-13
Nr. SP-5
Dėl mokslinės veiklos etikos (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: institutas, tyrėjas, mokslinių tyrimų etika, mokslinės veiklos etika, mokslinės sklaidos etika, mokslo publikacija

2020-03-13
Nr. SP-4
Dėl akademinės etikos pažeidimų disertacijoje (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, disertacija, disertacijos tema paskelbtos mokslo publikacijos, citavimas, pirminių šaltinių nurodymas, antrinių šaltinių nurodymas
Vyksta teisminis procesas

2020-02-28
Nr. SP-3
Dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pranešimo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, darbuotojų teisės, studijų veikla, studijų procesas, pranešimo nagrinėjimo nutraukimas

2020-02-13
Nr. SP-2
Dėl 2020 m. sausio 6 d. pranešimo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, magistro baigiamasis darbas, plagiatas, tikrumo atitiktis, pranešimo nagrinėjimo nutraukimas

2020-01-17
Nr. SP-1
Dėl T. G. 2019 m. lapkričio 8 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, dokumentų pateikimas, Raštvedybos taisyklės

2019-12-03
Nr. SP-29
Dėl skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Leidyklos vadovas, leidyba, akademinė veikla, akademinė etika.

2019-11-26
Nr. SP-28
Dėl mokslinių tyrimų etikos pažeidimų (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų etikos pažeidimas, mokslinė publikacija, duomenų išgalvojimas, geroji mokslinių tyrimų praktika.

2019-11-26
Nr. SP-27
Dėl procedūrų pažeidimo Kauno technologijos universitete (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, procedūrų pažeidimas, minimalus studentų skaičius, išimčių reglamentavimas, konkursas, profesorius, specializuotas.

2019-11-15
Nr. SP-26
Dėl 2019 m. gegužės 29 d. pranešimo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, publikacija, recenzavimas, leidyba, publikavimo etika.

2019-11-12
Nr. SP-25
Dėl disertacijos gynimo tarybos Lietuvos sporto universitete veiksmų (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: disertacijos gynimo taryba, plagiatas, teksto sutaptys, teksto sutapčių tikrinimo programa, Lietuvos sporto universitetas
Vyksta teisminis procesas

2019-10-22
Nr. SP-24
Dėl doktorantūros organizavimo ir vykdymo procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, studijų sutartis, doktorantūra, disertacija, doktorantas, vadovas, katedra, doktorantūros komitetas, atestacija

2019-10-11
Nr. SP-23
Dėl K. G. 2019 m. rugpjūčio 7 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus dailės akademija, egzaminas, konsultacija, darbo santykiai

2019-10-03
Nr. SP-22
Dėl 2019 m. rugpjūčio 1 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, tyrėjas, paraiška, Lietuvos mokslo taryba, administracinė patikra, paraiškos pakeitimas

2019-08-22
Nr. SP-21
Dėl 2019 m. birželio 18 d. skundo (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: anksčiau išleista knyga, antroji laida, saviplagiatas

2019-08-22
Nr. SP-20
Dėl procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universitete (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Tarybos darbo reglamentas, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Tarybos nariai, Senato nariai, Studentų atstovybė, Studentų atstovybės prezidentas, procedūrų pažeidimai

2019-08-20
Nr. SP-19
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus ir studento akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, neesminis pažeidimas, baigiamasis bakalauro darbas, publikacija, mokslo žurnalas, baigiamojo darbo vadovo funkcijos, publikacijos autorių įvardijimo eilė, Kauno technologijos universitetas

2019-07-30
Nr. SP-18
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus, lektoriaus ir studento akademinės etikos pažeidimo (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, neesminis pažeidimas, baigiamasis magistro darbas, publikacija, mokslo žurnalas, Kauno technologijos universitetas

2019-07-30
Nr. SP-17
Dėl studijų rezultatų įskaitymo procedūrų pažeidimų (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija, Erasmus+ mainų programos studentas, dalinės studijos, akademinė pažyma, studijų rezultatų įskaitymas, egzaminų perlaikymas, akademinė skola, procedūrų pažeidimas

2019-07-26
Nr. SP-16
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (Sprendimo rengėjas: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mokslininkų sąžiningumas, mokslinė ir profesinė etika, publikavimo etika, nešiurkštus akademinės etikos pažeidimas, akademinės etikos pažeidimus sukeliančių aplinkybių pašalinimas

2019-07-17
Nr. SP-15
Dėl tyrimo nutraukimo (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, baigiamasis darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, bendraautorystė, tyrimo nutraukimas

2019-07-17
Nr. SP-14
Dėl tyrimo nutraukimo (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, baigiamasis darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, bendraautorystė, tyrimo nutraukimas

2019-07-10
Nr. SP-13
Dėl Kauno technologijos universiteto docento ir studento akademinės etikos pažeidimų (Sprendimo rengėjas: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, baigiamasis bakalauro darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, mokslo žurnalas, dovanotoji autorystė, nesąžininga konkurencija, Kauno technologijos universitetas

2019-06-26
Nr. SP-12
Dėl V. R. 2018 m. rugpjūčio 15 d. skundo (Sprendimo rengėjas: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, akademinė laisvė, akademinės bendruomenės narių santykiai

2019-06-21
Nr. SP-11
Dėl T. G. 2019 m. vasario 15 d. ir kovo 25 d. skundų (Sprendimo rengėjas: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, dokumentų registracija, terminas, stipendijų skyrimas, akademiniai pasiekimai

2019-05-28
Nr. SP-10
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete (Sprendimo rengėjas: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Centrinė akademinės etikos komisija, procedūros pažeidimas, akademinė laisvė
Kontrolieriaus sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu buvo panaikintas
Atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymus, sprendimo tekstas pakoreguotas, pakeitus asmens inicialus

2018-12-06
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (Sprendimo rengėjas: G. Litvinaitytė)

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-11-28 nutartimi nusprendė panaikinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2018 gruodžio 6 d. sprendimą Nr. SP-18 dalyje, kurioje konstatuota, kad akademinės bendruomenės narys, būdamas knygos autoriumi, jos neišleido, duomenų, patvirtinančių knygos išleidimą nepateikė, Nacionalinės bibliografijos duomenų banke duomenys, patvirtinantys knygos išleidimą nerasti, todėl autorius pažeidė Mokslo ir studijų 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą akademinės etikos principą ta apimtimi, kurioje įtvirtintas mokslo ir studijų proceso sąžiningumas ir atsakingumas.

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ informacija apie sprendimo priėmimą paskelbiama iškart po sprendimo priėmimo. Sprendimas patalpinamas suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui ir skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kontrolieriaus sprendimuose skelbiama informacijos tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti.

(Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų 34 ir 35 punktai)

Atnaujinta: 2020-05-26