Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita kartu su auditoriaus išvada

2021 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita kartu su auditoriaus išvada

2020 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita kartu su auditoriaus išvada

Atnaujinta: 2024-05-20