Dr. Reda Cimmperman

Dr. Reda Cimmperman
IŠSILAVINIMAS
2021–2023 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Vadybos magistro laipsnis (Vadovų programa)
2005–2010 Vilniaus universitetas. Biomedicinos mokslų srities daktaro laipsnis
2002–2004 Vilniaus universitetas. Mikrobiologijos magistro laipsnis
1998–2002 Vilniaus universitetas. Biochemijos bakalauro laipsnis
DARBO PATIRTIS
2015–2024 Lietuvos mokslo taryba. Mokslinė sekretorė (Valdybos narė, 2015-2017 m.; Sekretoriato vadovė 2019-2022 m.)
2022–2024 Lietuvos mokslo taryba. HORIZON-WIDERA projektų „IANUS“, „GENDERACTIONplus“ ir „OPUS“ vadovė
2020–2023 Lietuvos mokslo taryba. H2020 projekto „Pro-Ethics“ vadovė
2012–2015 Lietuvos mokslo taryba. 7 BP SPREE projekto koordinatorė
2010–2011 Lietuvos mokslo taryba. 7 BP „Mokslo politikos koordinavimas regionuose ir šalyse“ projekto veiklų koordinavimo vadovė
2009–2015 Lietuvos mokslo taryba. Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyr. specialistė
2005–2008 Vokietijos aplinkosaugos fondo doktorantūros stažuotė Leibnico gėlųjų vandenų ir gėlavandenių žuvų institutas, Vokietija
2002–2017 Botanikos institutas / Gamtos tyrimų centras. Vandens ekotoksikologijos laboratorijos magistrantė, doktorantė, vyr. laborantė, jaunesn. mokslo darbuotoja
KALBŲ ŽINIOS
Lietuvių kalba (C); Anglų kalba (C1); rusų kalba (C1); vokiečių kalba (B2); prancūzų kalba (A1)
EKSPERTINĖ VEIKLA
2017–2024 Serbijos Respublikos mokslo tarybos ekspertė
DARBO GRUPĖS IR NARYSTĖ
2023–2024 Europos Komisijos 2022–2024 m. ERA politikos darbotvarkės 5 veiksmo „Įtrauki lyčių lygybė Europos mokslinių tyrimų erdvėje“ darbo grupės narė
2022– iki dabar ISM Magistrų klubo narė
2022– iki dabar "Europos Horizonto" programos „iRECS: improving Research Ethics Expertise and Competences to ensure Reliability and Trust in Science“ projekto valdybos narė
2022–2024 LMT atstovė CoARA koalicijoje
2022–2024 Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto narė
2021–2024 Lietuvos mokslininkų sąjungos valdybos narė
2020–2021 EBPO inicijuojamos „HEInnovate“ šalies apžvalgos stebėsenos komiteto narė
2017–2024 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė
2017–2024 Lietuvos nacionalinio klimato kaitos komiteto narė
2017–2024 Lietuvos atstovė „Biodiversa“, BiodivClim“ ir „BiodivRestore“ programų valdymo ir koordinavimo komitetų narė
2018–2021 H2020 „Atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklas visame pasaulyje“ (RRING) projekto valdybos narė
2017– iki dabar Tarptautinio mokslo darbuotojų asociacijų konsorciumo (ICoRSA) narė
2017– iki dabar Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos garbės narė
2017– iki dabar Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė
2016–2024 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinės tarybos narė

Atnaujinta: 2024-01-24