×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas 

 

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių. Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Vyr. specialistė (vyr. analitikė) dr. Julija Umbrasaitė, pranesk@etikostarnyba.lt

Korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas

Nėra informacijos.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 str. 2 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-366 patvirtintų Rekomendacijų dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, 2.1.2 p. dėl informacijos apie asmenį, skiriamą akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi, pateikimo privalu kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Praneškite apie korupciją

Apie galimą korupciją prašome pranešti el. paštu pranesk@etikostarnyba.lt

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Tarnyba užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Tarnyboje

Vyr. specialistė (vyr. analitikė) dr. Julija Umbrasaitė, pranesk@etikostarnyba.lt, 8 694 43992.

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dovanų politika

2021 m. gautų dovanų registras

Atnaujinta: 2022-01-10