×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Teisės aktų projektai

2019 metai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikė siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo:

  • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio;
  • Mokslo doktorantūros nuostatų;
  • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  4 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1, 10, 11, 14, 16 ir 20 dalių ir 30 straipsnio 3 dalies;
  • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų, 44 straipsnio 2 dalies.

 

2020 metai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikė siūlymus dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 17 straipsnio 1, 10, 11, 14, 16, 20 ir 21 dalių ir naują dalį.

2021 metai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikė siūlymus dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų.

2022 metai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikė siūlymus dėl Mokslo doktorantūros nuostatų 4.5, 19.11, 19.9, 23, 45 ir 53 punktų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-76 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo projekto, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl įstaigų valdomų lėšų perkėlimo į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde“ projekto.

2023 metai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba teikė siūlymus dėl Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos projekto bei Formaliojo universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo projekto.