×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Dokumento Nr. Pažymos data Dokumento pavadinimas (nuasmeninta pažyma)
  Pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Tarnyboje rezultatai (nuasmeninta)

Teismo sprendimai

Dokumento data Dokumento pavadinimas Sprendimas Informacija apie priemones
2020-12-09 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. SP-12 „Dėl akademinės etikos pažeidimo aukštosios mokyklos vadovėlyje“ ir įpareigoti atsakovę priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Tarnyboje 2020 m. gruodžio 14 d. pradėtos Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, rengimo procedūros.
2022-05-04 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. SP-10 dalį, kurioje konstatuotas universiteto padarytas procedūrų pažeidimas, nuspręsta informuoti pareiškėją, universitetą ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie universiteto tarybos procedūrų pažeidimą renkant rektorių ir rekomenduota universitetui imtis priemonių, kad būtų pašalintas nustatytas procedūrų pažeidimas. Nuasmenintas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. SP-10 paskelbtas Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ su komentaru, kad šio sprendimo dalis, kuria konstatuotas aukštosios mokyklos padarytas procedūrų pažeidimas ir rekomenduota imtis priemonių, kad būtų pašalintas konstatuotas procedūrų pažeidimas, panaikinta.
2022-06-08 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. SP-3, kurioje konstatuotas universiteto akademinio padalinio administracijos darbuotojo padarytas procedūrų pažeidimas, nuspręsta informuoti pareiškėją, universitetą ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie universiteto akademinio padalinio administracijos darbuotojo procedūrų pažeidimą ir rekomenduota universiteto akademiniam padaliniui imtis priemonių, kad būtų pašalintas nustatytas procedūrų pažeidimas ir jo priežastys. Nuasmenintas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimas Nr. SP-3 paskelbtas Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ su komentaru, kad šis sprendimas, kuria konstatuotas universiteto akademinio padalinio administracijos darbuotojo procedūrų pažeidimas ir rekomenduota imtis priemonių, kad būtų pašalintas konstatuotas procedūrų pažeidimas, panaikintas.

Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta:

  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Atnaujinta: 2022-07-12