×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Dokumento Nr. Pažymos data Dokumento pavadinimas (nuasmeninta pažyma)
  Pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Tarnyboje rezultatai (nuasmeninta)

Teismo sprendimai

Dokumento data Dokumento pavadinimas Sprendimas Informacija apie priemones
2020-12-09 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. SP-12 „Dėl akademinės etikos pažeidimo aukštosios mokyklos vadovėlyje“ ir įpareigoti atsakovę priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Tarnyboje 2020 m. gruodžio 14 d. pradėtos Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, rengimo procedūros.
2021-04-02 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. SP-8 „Dėl baigiamojo magistro darbo vadovo autorystės“ ir įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2020 m. sausio 10 d. skundą bei priimti naują sprendimą. Skundas išnagrinėtas iš naujo ir priimtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2021 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. SP-7.
2021-12-14 Sprendimas Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. SP-6 dalį, kurioje konstatuotas aukštosios mokyklos padarytas akademinės etikos pažeidimas ir rekomenduota aukštajai mokyklai imtis priemonių, kad būtų pašalintas konstatuotas akademinės etikos pažeidimas. Nuasmenintas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2021 m. birželio 9 d. sprendimas Nr. SP-6 paskelbtas Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ su komentaru, kad šio sprendimo dalis, kuria konstatuotas aukštosios mokyklos padarytas akademinės etikos pažeidimas ir rekomenduota imtis priemonių, kad būtų pašalintas konstatuotas akademinės etikos pažeidimas, panaikinta.

Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta:

  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Atnaujinta: 2022-05-19