×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba atlieka išskirtinai tik mažos vertės viešuosius pirkimus ir vadovaujasi 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) Nr. I-1491 (mažos vertės pirkimų atlikimui taikomos VPĮ I skyriaus, 31 ir 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-7.

VPĮ atliekant mažos vertės pirkimus prievolės skelbti bet kokią su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje nėra numatyta.

Atnaujinta: 2024-04-15