×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Viešieji pirkimai

Vykdydama viešuosius pirkimus, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, vadovaujasi 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu Nr. I-1491 (aktualia redakcija), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktualia redakcija) ir Mažos vertės pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje procedūrų vadovu, patvirtintu Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-6.

Atnaujinta: 2022-04-15