2023-06-19

Antrą kartą atliktas tyrimas apie nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūlą Lietuvoje

Tarnyba antrą kartą atliko tyrimą apie nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūlą Lietuvoje. Tyrime analizuojami šias paslaugas siūlantys skelbimai 2023 m. kovo ir balandžio mėnesiais keturiuose tyrimui atrinktuose prekių ir paslaugų portaluose. Palyginus su ankstesniu tyrimu (Vaškevičiūtė & Ozolinčiūtė 2021), stebimos panašios skelbimų pasiūlos tendencijos, susijusios su skelbimų vizualizacija, paslaugų teikėjų savęs identifikavimu ir asmeninių kontaktinių duomenų nurodymu, komunikavimu apie kokybės užtikrinimą, terminų laikymąsi, mokslo sritis, kuriose teikiamos paslaugos, ir kt. Kita vertus, palyginti su ankstesnio tyrimo rezultatais, šios paslaugos žymiai dažniau identifikuojamos jau skelbimų pavadinimuose, gerokai dažniau komunikuojama apie konsultavimo paslaugas bei konfidencialumo užtikrinimą. Be to, pastebima, kad gerokai rečiau nurodomi bent keli komunikacijos būdai, palyginti su pirmą kartą atliktu tyrimu. Daugiau apie tyrimo rezultatus kviečiame skaityti tyrimo ataskaitą.