2023-05-30

Susitikta su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bendruomene

Š. m. gegužės 30 d. Tarnybos darbuotojos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bendruomenei vedė nuotolinį seminarą „Akademinės etikos subtilybės moksle“. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė supažindino seminaro dalyvius su akademine etika piliečių moksle. Buvo pristatytos Mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo piliečių moksle gairės. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė pranešimą apie pažeidimus, susijusius su tyrimo duomenimis. Dalyviai nagrinėjo žaidybinę situaciją apie duomenų valdymą ir rezultatų verifikavimą. Jie taip pat domėjosi autorystės problematika.

Šiame seminare dalyvavo daugiau kaip 70 dalyvių.