×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2024-04-12

Susitikta su Vilniaus kolegijos akademine bendruomene

Š. m. balandžio 12 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė vedė seminarą Vilniaus kolegijos akademinei bendruomenei. Lektorė pristatė mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano bendrąją informaciją, kalbėjo apie atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, informuoto asmens sutikimą. Seminaro metu taip pat buvo pristatytos Sąžiningo mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo gairės bei Tarnyboje atliktas tyrimas Mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai.

Seminaro dalyviai teiravosi kaip tinkamai pateikti studentų darbų teorinėje dalyje schemas, lenteles, perkeltas iš įvairių teorinių veikalų, kuriais atvejais reikalingas informuoto asmens sutikimas dalyvauti tyrime ir kt.

Seminare dalyvavo virš 50 akademinės bendruomenės narių.