×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-06-23

Tarnybos tyrimo ataskaitoje apžvelgiami mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas vis labiau pripažįstamas kaip svarbi mokslo ir studijų institucijų veiklos dalis. Tikimasi, kad toks bendradarbiavimas atneštų socialinę, ekonominę ir kitokią naudą tiek mokslo ir studijų institucijoms, tiek verslui ir visuomenei. Kita vertus, mokslo-verslo bendradarbiavimas yra susijęs ir su tam tikromis rizikomis ir etiniais iššūkiais. Iš vienos pusės, dirbant tyrėjų komandose, gali būti susiduriama su tokiam darbui būdingais etiniais iššūkiais (pavyzdžiui, dėl autorystės). Iš kitos pusės, bendradarbiavimas su verslu gali kelti papildomų iššūkių mokslo ir studijų institucijoms (pavyzdžiui, dėl tyrimo duomenų panaudojimo, teigiamų tyrimo rezultatų gavimo).

Siekdama išsiaiškinti, kokie etiniai iššūkiai kyla Lietuvos tyrėjams, vykdantiems bendrus mokslo-verslo projektus, Tarnyba organizavo fokusuotų grupių diskusijas. Diskusijose dalyvavo mokslo ir studijų institucijų bei verslo atstovai. Diskusijų dalyvių buvo klausiama, kokie etiniai iššūkiai kilo įgyvendinant įvairius projektų eigos etapus, nuo paraiškos rengimo iki projekto užbaigimo. Apibendrinti diskusijų rezultatai pateikiami tyrimo ataskaitoje.