×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2024-04-25

Aptarta akademinės etikos ir atvirojo mokslo tarpusavio dermė

Š. m. balandžio 23 d. kontrolierė dr. Reda Cimmperman susitiko su „Atviro universalus mokslas“ (OPUS) projekto dalyviais. Susitikimo metu buvo aptariami atvirojo mokslo iššūkiai, įskaitant akademinių ir mokslinių tyrimų etikos vertinimo klausimus, publikavimo bei didėjančią naudojamų technologijų įtaką. Svarbiausia tema buvo atvirumo svarba mokslinių tyrimų procese, kur buvo akcentuota atsakomybės ir kontrolės reikšmė – kaip užtikrinti tyrimų rezultatų autorių teises, kai duomenys tampa viešai prieinami. Visi dalyviai sutarė, kad bendradarbiavimas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis gali pagerinti tyrimų kokybę, plėsti bendrą atvirojo mokslo supratimą, kad reikia investuoti į atvirojo mokslo infrastruktūrą, į žmogiškuosius išteklius, mokymą, švietimą, skaitmeninį raštingumą bei skatinti tarptautinį suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą atvirojo mokslo srityje. Tačiau taip pat buvo pripažinta, kad reikia tinkamo reguliavimo, siekiant etiškai laikytis atvirojo mokslo principų.

Susitikime dalyvavo apie 20 Europos Sąjungos akademinės bendruomenės narių.

Nuotrauka: R. Cimmperman