2023-06-23

Atnaujintas Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais

2023 m. birželio 23 d. 12 val. visos Europos akademijos (angl. All European Academies, ALLEA) paskelbė atnaujintą Europos elgesio kodeksą mokslinių tyrimų etikos klausimais. Kviečiame susipažinti!

Siekiant atliepti aktualiausias tendencijas moksliniuose tyrimuose ir su tuo susijusius iššūkius mokslinių tyrimų sąžiningumo srityje, ALLEA 2022 m. rudenį pakvietė įvairias suinteresuotąsias šalis pateikti pozicijas dėl siūlomų Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais projekto atnaujinimų. ALLEA viešojoje konsultacijoje dalyvavo 31 suinteresuotoji šalis, tarp kurių yra ir Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklas (angl. The European Network of Research Integrity Offices, ENRIO). Tarnyba yra viena iš ENRIO steigėjų ir narių, o kontrolierė dr. Loreta Tauginienė yra ENRIO viceprezidentė ir tarybos narė.

Tarnyba pakvietė Lietuvos universitetų rektorių konferenciją ir Lietuvos kolegijų direktorių konferenciją teikti savo pasiūlymus dėl Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais projekto. Tarnyboje šių organizacijų pasiūlymų nebuvo gauta. Tarnyba pateikė ENRIO savo poziciją dėl siūlomų Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais projekto atnaujinimų ir kartu su ENRIO atstovais iš Norvegijos ir Belgijos pateikė ENRIO poziciją ALLEA.

ALLEA narys Lietuvoje yra Lietuvos mokslų akademija.