2024-01-29

Susitikta su Klaipėdos valstybinės kolegijos akademine bendruomene

Š. m. sausio 19 ir 26 d. Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarus Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinei bendruomenei. Dr. Julija Umbrasaitė skaitė pranešimus tema „Pažeidimai, susiję su tyrimo duomenimis“ ir „Mokslinio tyrimo duomenų valdymo planas“. Dr. Birutė Liekė supažindino seminaro dalyvius su mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniais aspektais. Buvo pristatytos „Sąžiningo mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo gairės” (angl. Guidelines for integrity in research and business collaboration) bei Tarnybos 2023 m. atliktas tyrimas „Mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai”. Seminaro metu kalbėta apie autorystės, nusižengimų, interesų konfliktų, tyrimo vykdymo ir kt. etinius iššūkius, kurie kyla bendradarbiaujant mokslui ir verslui. Seminaro dalyviai domėjosi plagiato, saviplagiato problematika, taip pat autorių teisėmis, studentams taikomais mokslinio tyrimo duomenų valdymo reikalavimais, socialiniuose moksluose dažniausiai pasitaikančiais etikos pažeidimais ir kt.

Seminaruose dalyvavo atitinkamai 80 ir 97 dalyviai.