2024-01-31

Susitikome su Šiaulių valstybinės kolegijos akademine bendruomene

Š. m. sausio 30 d. Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarą Šiaulių valstybinės kolegijos akademinei bendruomenei. Dr. Birutė Liekė skaitė pranešimus apie atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, etikos leidimo gavimo atvejus bei informuoto asmens sutikimą. Pranešėja aptarė pokyčius šioje srityje, pristatė atliekamiems moksliniams tyrimams taikomus bendruosius bei specialiuosius atitikties mokslinių tyrimų etikai principus, nurodė atvejus, kai reikia gauti etikos leidimus, pateikė informuoto asmens sutikimo pavyzdžių ir kt. Dr. Julija Umbrasaitė aptarė mokslinio tyrimo duomenų valdymo gerąją praktiką, mokslinio tyrimo duomenų nuasmeninimo būdus, duomenų atvėrimą. Seminare buvo pristatyta kontrolieriaus patvirtinto mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano pavyzdinė forma, pateikti mokslinio tyrimo duomenų valdymo planų pavyzdžiai.

Seminaro dalyviai teiravosi apie atitikties mokslinių tyrimų etikai leidimų gavimą tiriant organizacijas. Dalyviai taip pat domėjosi, kaip užtikrinti, kad tyrėjai kreiptųsi dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo, kaip institucijos turėtų užtikrinti duomenų saugojimo infrastruktūrą ir duomenų apsaugą ir kt.