2024-01-22

Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė baigia kadenciją

Baigdama savo penkerių metų darbą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba), apibendrinu pokyčius, kurie buvo reikšmingi tiek Tarnybos veiklai ir komandai, tiek akademinei bendruomenei. Pirmiausia, formuojantis teismų praktikai buvo tobulinama Tarnybos veikla skundų nagrinėjimo srityje, atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo bei Tarnybos nuostatų pakeitimai. Antra, išsamiau susipažinus su akademinės etikos būkle Lietuvoje ir gerosiomis tarptautinėmis praktikomis, buvo gilinamasi į sudėtingesnes akademinės etikos sritis atliekant tyrimus, parodant orientyrą į tai, kokius akademinės etikos standartus kiekviena mokslo ir studijų institucija turėtų įgyvendinti kurdama akademinės etikos kultūrą. Trečia, žvelgiant į svarbiausius Tarnybos komandos darbus, galima konstatuoti, kad esminiu įvykiu mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo srityje tapo Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės.

Tarnyba išliko atvira akademinei bendruomenei konsultuodama, platindama naujienlaiškius, vesdama mokymus ir seminarus, kviesdama į savo kasmetines konferencijas. Tarnyba prisijungė prie tarptautinių tinklų, iš kurių vieną įsteigė kartu su Europos kolegomis, siekdama dalytis gerąja patirtimi ir prisidėdama prie nacionalinės teisėkūros.

Kaip ir kiekvienai organizacijai, Tarnybai teko patirti nemažai iššūkių. Jų dalį pavyko įveikti modernėjant – diegiant įvairias informacines sistemas bei naudojantis elektroninėmis ir kitomis paslaugomis, gerinant darbo sąlygas.

Dėkoju akademinei bendruomenei bei visiems, dalykiškai palaikiusiems Tarnybos veiklą ir komandą bei prisidėjusiems prie to, kokia šiuo metu Tarnyba yra.

2024 m. darbą pradės naujas (-a) Tarnybos vadovas (-ė), kuriam (-iai) linkiu kantrybės ir ryžto įgyvendinant savo sumanymus.

 

Loreta Tauginienė

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė

2019–2024 m.