×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-11-03

Tarnybos atstovai lankėsi Suomijos nacionalinėje mokslinių tyrimų sąžiningumo taryboje TENK

Spalio 25–27 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovai lankėsi Suomijos nacionalinėje mokslinių tyrimų sąžiningumo taryboje TENK (angl. Finnish National Board on Research Integrity). Darbo vizitu metu Tarnybos darbuotojai dalyvavo tarpinstituciniuose žinių ir patirčių mainuose: domėjosi, kaip TENK formuoja mokslinių tyrimų sąžiningumo nuostatas Suomijoje ir įgyvendina neetiško elgesio prevencijos priemones (pavyzdžiui, teikia konsultacijas, organizuoja mokymus, rengia gaires), bei gilinosi į galimų akademinės etikos pažeidimų nagrinėjimo ypatumus. Įgytos Tarnybos atstovų žinios ir patirtys padės tobulinti skundų nagrinėjimo procedūras Tarnyboje bei neetiško elgesio prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje.

Tarnybos archyvas

Taip pat darbo vizito metu vyko susitikimai su Suomijos mokslų ir literatūros akademijos sekretoriumi ir projekto SOFI moksliniu patarėju dr. Jaakko Kuosmanen, kuris pristatė, kaip Suomijos mokslininkai įtraukiami į politikos formavimą siekiant įrodymais grįstų strateginių sprendimų, bei Suomijos akademijos, mokslinius tyrimus finansuojančios organizacijos, Strateginių mokslinių tyrimų skyriaus vadove dr. Päivi Tikka, kuri pasidalijo strateginių mokslinių tyrimų finansavimo praktika. Suomijos akademijos mokslinė patarėja ir mokslinių tyrimų sąžiningumo koordinatorė dr. Päivi Lindfors išsamiau papasakojo, kaip tyrėjai skatinami laikytis akademinės etikos normų Suomijos akademijos finansuojamuose mokslo projektuose, ir paminėjo, kad Suomijos akademija taiko ribojimą 3 metus teikti mokslo paraiškas tiems tyrėjams, kuriems konstatuoti mokslinės veiklos etikos pažeidimai.

Darbo vizitas finansuotas Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo programos viešajam administravimui ir Tarnybos lėšomis.