×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-11-15

Keitėmės patirtimi su Norvegijos nacionalinių mokslinių tyrimų etikos komitetų atstovais

Lapkričio 10–12 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovai susitiko su  Norvegijos nacionalinių mokslinių tyrimų etikos komitetų FEK atstovais (angl. The Norwegian National Research Ethics Committees). Darbo vizitu metu Tarnybos darbuotojai dalijosi savo patirtimi, taip pat gilinosi, kaip FEK formuoja mokslinių tyrimų etikos nuostatas Norvegijoje ir su kokiais iššūkiais susiduria, kokias neetiško elgesio prevencijos priemones įgyvendina bei domėjosi galimų akademinės etikos pažeidimų nagrinėjimo ypatumais. FEK atstovų patirtys Tarnybai yra itin vertingos, t. y. kurios neetiško elgesio prevencijos priemonės yra efektyvesnės, kaip taikyti visuotinai pripažintus principus ir gerąsias mokslines praktikas nagrinėjant skundus. FEK atstovai pabrėžė, kad skundų nagrinėjimui nenustatytas nagrinėjimo terminas, nes visi galimi mokslinių tyrimų etikos pažeidimai yra sudėtingi.

Tarnybos archyvas

Taip pat darbo vizito metu Tarnybos atstovai susitiko su Oslo universiteto mokslinių tyrimų etikos kontrolieriumi prof. Knut W. Ruyter, kuris dalijosi patirtimi, kaip taikomas konfidencialumo principas mediacijoje, kaip siekiama sisteminių pokyčių universitete. Jis akcentavo, kad mokslinių tyrimų etika pirmiausia prasideda nuo patyrusių mokslininkų, todėl mokslinių tyrimų etikos mokymas yra itin svarbus šioje akademinės bendruomenės grupėje.

Darbo vizitas finansuotas Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo programos viešajam administravimui ir Tarnybos lėšomis.