2019-01-30

Tarnyboje įvyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos atstovais

Kontrolierė Loreta Tauginienė ir Tarnybos darbuotojai susitiko su Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) prezidentu Eigirdu Sarkanu ir viceprezidente Viktorija Žilinskaite. Susitikime buvo aptartas Tarnybos ir LSS abipusis bendradarbiavimas siekiant skatinti studentus laikytis akademinės etikos normų, tobulinti akademinės etikos pažeidimų nustatymą mokslo ir studijų institucijose, informuoti studentų bendruomenę apie netinkamai įgyvendinamą studijų procesą ir šio reiškinio sprendimo būdus. Taip pat buvo aptartos Tarnybos galimybės prisidėti prie LSS kas dvejus metus atliekamo tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas” plėtojimo. Akademinio sąžiningumo indeksu siekiama įvertinti akademinio nesąžiningumo paplitimą Lietuvos aukštosiose mokyklose bei įvertinti sąžiningumo pokytį.

Susitikime buvo diskutuojama apie poreikį tobulinti tam tikras Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas. Taip pat buvo susitarta, kad Tarnyba įtrauks LSS atstovus į savo darbo grupes, susijusias su studijų proceso kokybės užtikrinimu.