×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-02-15

Lietuvos universitetų rektorių konferencija patvirtino Publikavimo etikos gaires

Vasario 8 d. posėdyje Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK) patvirtino LURK Laikinosios akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupės parengtas Publikavimo etikos gaires. Jomis siekiama supažindinti akademinę bendruomenę su vyraujančiomis tarptautinėmis publikavimo etikos nuostatomis, kurios taikomos visoms publikavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, t. y. mokslo leidinių redaktoriams, leidėjams, įvairių rankraščių recenzentams ir autoriams (pvz., tyrėjams, mokslininkams, studentams). Taip pat šiose gairėse pasiūlyti publikavimo etikos vadybiniai sprendimai, susiję su interesų konflikto valdymu, galimų pažeidimų nagrinėjimu bei leidimų suteikimo prašymu.
LURK rekomendavo savo nariams savarankiškai įgyvendinti Publikavimo etikos gaires.

Sveikindami su dideliu žingsniu akademinės etikos srityje, linkime tęsti pradėtus darbus!