×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-12-10

Pristatėme mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimo Lietuvoje priemones

2021 m. gruodžio 9 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Vokietijos UNESCO komisijos organizuotame renginyje apie mokslinių tyrimų sąžiningumą. Renginio dalyviai iš įvairių pasaulio šalių dalijosi mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimo iniciatyvomis, kėlė diskusinius klausimus, kas yra mokslinių tyrimų sąžiningumas, kodėl ir kaip jis yra aktualus tiek akademinei bendruomenei, tiek visuomenei, kaip Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (angl. UNESCO) galėtų prisidėti prie mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimo.

Kontrolierė pasidalijo, kokiomis priemonėmis Lietuvoje skatinamas mokslinių tyrimų sąžiningumas akademinėje aplinkoje. Renginio dalyviai domėjosi, ar Lietuvoje vykdoma verslo sektoriaus mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo priežiūra, ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijos įgyvendina Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires ir su kokiais iššūkiais jos susiduria jas įgyvendindamos, ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose numatyti pažeidimai, susiję su etikos leidimais atlikti mokslinius tyrimus ir pan.