×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-09-16

Piliečių įtraukimas į mokslinius tyrimus turi įtakos mokslinių tyrimų etikai

Rugpjūčio 13 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė skaitė pranešimą apie mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo iššūkius įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į mokslinius tyrimus.

Ji akcentavo, kad kintant mokslinių tyrimų atlikimo metodams, kinta ir mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo mechanizmai. Kontrolierė pabrėžė, kad mokslininkui tenka skirti nemažai pastangų siekiant vengti interesų konflikto, gerinti tyrimo duomenų prieinamumą, laikytis etiškos autorystės, ieškoti kitų informuoto asmens sutikimo būdų bei formų ir kt. Įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į mokslinius tyrimus, kinta ir mokslininko vaidmuo. Visus šiuos iššūkius būtina tinkamai atliepti jiems iš anksto rengiantis. Tarnyba ketina rengti gaires dėl mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į mokslinių tyrimų atlikimą ir jų rezultatų viešinimą.

Renginį „Piliečių mokslo perspektyvos Lietuvoje“ organizavo Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.