×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-09-06

Kontrolierė dalijosi mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo iššūkiais

Rugpjūčio 6 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje COST informacinėje dienoje. Kontrolierė šiame renginyje dalijosi įžvalgomis apie mokslinių tyrimų naujovę – piliečių kaip lygiaverčių tyrėjų įtraukimą į mokslinių tyrimų atlikimą ir jų rezultatų viešinimą (angl. citizen science). Ji pabrėžė, kad ši naujovė transformuoja ir mokslinių tyrimų etikos užtikrinimą. Mokslinių tyrimų etika 1.0 nukreipta į asmeninį sąžiningumą ir informuoto asmens sutikimo užtikrinimą. O mokslinių tyrimų etika 2.0 atkreipia dėmesį į tyrėjo sąžiningumą visuomenei ir platesnei tyrėjų bendruomenei, informuoto asmens sutikimo kismą. Visi šie procesai diskutuojami tarptautinėje bendruomenėje, prisijungusioje prie projekto „Piliečių įgalinimo mokslas skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“ CA15212, finansuojamo COST programos lėšomis, veiklų įgyvendinimo. Tarnybos atstovai yra vieni iš Lietuvos atstovų šio projekto Valdymo komitete.

Minėtam projektui pasibaigus, Tarnyba ketina rengti gaires dėl mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į mokslinių tyrimų atlikimą ir jų rezultatų viešinimą.