2019-05-29

Kontrolierė susitiko su Šiaulių universiteto akademine bendruomene

Susitikime su Šiaulių universiteto akademine bendruomene kontrolierė L. Tauginienė pristatė neetiško elgesio prevencinių priemonių iniciatyvas akademinei bendruomenei. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad nacionaliniu mastu yra kelios svarbios prevencinės priemonės, tačiau jos nukreiptos į įvykusio atvejo korekciją. Todėl kontrolierė pabrėžė būtinybę prevencines priemones inicijuoti ir jas vykdyti iki numanomo atvejo atsiradimo ir ragino mokslo ir studijų instituciją imtis proaktyvių veiksmų.

Taip pat L. Tauginienė pristatė planuojamų Tarnybos veiklų įvairovę, ypatingą dėmesį skiriant akademinio nesąžiningumo prevencijai (pvz., gairės, mokymai ir kt.). Papildomai bus siekiama atkreipti visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesį į akademinės etikos ir (ar) procedūrų sritį įvertinant jų pasiekimus, reflektuojant įvairias akademinės etikos problemas ir jų sprendimo būdus.