2023-07-21

Europos Komisija siūlo atnaujinti Europos mokslininkų chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksą

Atsižvelgdama į iššūkius, susijusius su kintančia mokslinio darbo aplinka ir sąlygomis, Europos Komisija siūlo atnaujinti 2005 m. kovo 11 d. Rekomendaciją dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso. Europos mokslininkų chartijos projekte aktualizuojama mokslinių tyrimų etika ir mokslinis sąžiningumas, atvirasis mokslas, lyčių lygybė, įvairovė, tyrėjo profesija ir kitos mokslinio darbo sritys. Minėtos chartijos projekte taip pat nemažai dėmesio skiriama tyrėjų veiklos vertinimui, karjerai, darbo sąlygoms. Europos mokslininkų chartijos pakeitimų motyvai išsamiai išdėstyti aiškinamajame rašte.

Dokumentai lietuvių kalba čia.