2023-07-18

Tarnybos atstovai dalyvavo 9-ojoje Europos akademinės etikos ir sąžiningumo konferencijoje

Š. m. liepos 12–14 d. Derbio universitete, Jungtinėje Karalystėje, įvyko 9-oji Europos akademinės etikos ir sąžiningumo konferencija, kurios pagrindinė tema – „Etinės praktikos, profesionalumo ir sąžiningumo stiprinimas ateities plėtrai“. Konferenciją organizavo Europos akademinio sąžiningumo tinklas (angl. European Network for Academic Integrity, ENAI) kartu su Derbio universiteto Žmogaus mokslų mokykla.

Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta ENAI vykdomų projektų rezultatų pristatymui, klausimams, susijusiems su dirbtinio intelekto naudojimu studijose, įvairių šalių praktikai, susijusiai su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu aukštosiose mokyklose etika, universitetų autonomija, studentų ir dėstytojų į(si)traukimu, Europos Tarybos rekomendacijomis dėl kovos su apgaule švietime. Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarą „Interesų konflikto problemos sprendimas moksliniuose tyrimuose, verslo ir visuomenės bendradarbiavime“, kuriame pristatė mokslo, visuomenės ir verslo bendradarbiavimo gaires ir žaidybinius mokymo elementus (vinjetę ir scenarijų), susijusius su viena iš gairių temų – interesų konfliktu. Su seminaro dalyviais buvo diskutuojama apie mokomosios medžiagos poreikį ir taikymą įvairiose mokslo ir studijų srityse. Gairės ir žaidybiniai mokymo elementai parengti Bridge projekto metu.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo

Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių.