2023-08-02

Paskelbtas Pranešėjų apsaugos mokslinių tyrimų srityje vadovas

Europos mokslinio tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklas (angl. European Network of Research Integrity Offices, ENRIO) paskelbė Pranešėjų apsaugos mokslinių tyrimų srityje vadovą. Juo siekiama padėti mokslinius tyrimus atliekančioms institucijoms suprasti, kaip įdiegti pranešimų apie pažeidimus mokslinių tyrimų srityje valdymo sistemą. Šis vadovas taip pat gali būti naudingas mokslinius tyrimus finansuojančioms organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo ar tyrėjų mokslinės veiklos ir mokslo sklaidos stebėseną, ir gaunančioms pranešimus apie galimus pažeidimus. Pranešėjų apsaugos mokslinių tyrimų srityje vadovas taip pat skirtas tyrėjams, moksliniais tyrimais besidominčiai visuomenei ir potencialiems pranešėjams. Jame pateikiamos rekomendacijos tiems, kurie ketina pranešti apie galimus mokslinius pažeidimus, taip pat galimos problemos, kurios gali kilti tyrimo metu ir po jo.

ENRIO darbo grupę pranešėjų apsaugos klausimais 2016 m. neformaliai įsteigė atstovai iš Austrijos ir Suomijos. Pirmas darbo grupės, kuriai vadovavo atstovai iš Vokietijos, susitikimas įvyko 2018 m. Pranešėjų apsaugos mokslinių tyrimų srityje vadovą parengė atstovai iš Australijos, Austrijos, Belgijos, Lietuvos, Slovėnijos, Šveicarijos ir Vokietijos.