×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2024-05-07

PATVIRTINTOS DIRBTINIO INTELEKTO ETIŠKO NAUDOJIMO MOKSLO IR STUDIJŲ PROCESE GAIRĖS

Š. m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymu Nr. V-14 patvirtintos Dirbtinio intelekto etiško naudojimo mokslo ir studijų procese gairės. Jose aptariami kylantys reikšmingi iššūkiai, aptariami bendrieji dirbtinio intelekto etiško naudojimo principai, intelektinės nuosavybės teisės bei vartotojų apsauga. Apžvelgiami dirbtinio intelekto ir atvirojo mokslo bei publikavimo etika. Aptariami dirbtinio intelekto įrankių vertinimas ir validavimas. Gairėse rasite informacijos kaip institucijos turėtų pasirengti ir įgyvendinti dirbtinio intelekto naudojimo mokslo ir studijų procese politiką taip pat dirbtinio intelekto etiško naudojimo gaires ar kitus dokumentus, integruoti dirbtinio intelekto etiško naudojimo aspektus į kitus susijusius institucijos veiklos aprašus, reglamentuojančius studijas ir mokslą.

Plačiau su gairėmis galite susipažinti čia.