2015-04-22

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Vilniaus universiteto Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininke

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas susitiko su VU Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininke prof. dr. Dalia Leinarte. Susitikime buvo susitarta dėl bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu sprendžiant akademinės etikos ir procedūrų problemas ir užtikrinant akademinės etikos principų laikymąsi. VU Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkė akcentavo, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, pateikdamas sprendimą, galėtų pasiūlyti rekomendacijas, kaip elgtis institucijoms dėl patvirtintų akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimų konkrečiu atveju.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius ir VU Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkė susitarė gegužės mėnesį suorganizuoti susitikimą su Vilniaus universiteto akademine bendruomene.