2015-04-23

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Lietuvos pramonininkų konfederacijos Švietimo, profesinio ugdymo ir studijų komiteto atstovu

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas priėmė Lietuvos pramonininkų konfederacijos Švietimo, profesinio ugdymo ir studijų komiteto pirmininką Raimundą Balčiūnaitį. Susitikime buvo aptartas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) papildymo projektas, kurį Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pateikė Lietuvos Respublikos Seimui. Raimundas Balčiūnaitis pabrėžė, kad būtina siekti akademinės etikos laikymosi, ir patikino, kad Lietuvos pramonininkų konfederacija palaikys Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus poziciją dėl ATPK tobulinimo.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos Švietimo, profesinio ugdymo ir studijų komiteto pirmininkas susitarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo skleidžiant ir užtikrinant akademinės etikos principų laikymąsi.