×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-03-26

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius skatina taikyti rašytinio pasižadėjimo praktiką

Žiniasklaidoje buvo pateikta informacija apie plagijavimo tyrimą valstybinėse institucijose ir įvardytos problemos, susijusios su literatūros šaltinių nenurodymu. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriuas siūlymu, šių problemų sprendimas turėtų būti grindžiamas etiškai atsakingos asmenybės ugdymu, kuris yra vienas iš mokslo ir studijų misijos elementų. Pavyzdžiui, akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų projekte siūloma akademinei bendruomenei taikyti pasižadėjimo sąžiningai elgtis kiekvieno atsiskaitymo metu tvarką (pavyzdžiui, atsiskaitymo raštu pirmame lape nurodyti studentams užrašyti šį sakinį: „Įsipareigoju savarankiškai ir sąžiningai atlikti šio atsiskaitymo užduotis.“), atlikti garso ir / ar vaizdo įrašą. Panašią praktiką valstybinės institucijos galėtų taikyti ir užsakomiesiems darbams.