×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-03-25

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Seime pristatys 2014 m. Tarnybos ir Kontrolieriaus veiklos ataskaitą

2015 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas pristatys 2014 m. Kontrolieriaus ir Tarnybos veiklos ataskaitą. Kontrolieriaus ir Tarnybos veiklos apžvalga įvyks Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje. Jame bus supažindinta su 2014 m. Kontrolieriaus ir Tarnybos įvykdytais darbais, statistiniais duomenimis, akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų situacija Lietuvos aukštosiose mokyklose ir mokslo institucijose. Pristatant veiklos ataskaitą bus apžvelgiamos ir problemos, su kuriomis susiduria Tarnyba atlikdama nustatytas funkcijas, todėl bus teikiami siūlymai, kaip gerinti Tarnybos darbo efektyvumą ir tobulinti teisės aktus.