2015-04-08

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius 2015 m. balandžio 8 d. dalyvauja dviejuose posėdžiuose Seime

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje bus svarstomas klausimas dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos etatų skaičiaus. Prašoma skirti papildomą etatą dėl padidėjusio skundų ir pranešimų skaičiaus, Tarnybos veiklos viešinimo poreikio, bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių paieškų ir stiprinimo, stebėjimo, kaip laikomasi rekomendacijų dėl mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų ir kitų akademinės etikos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje bus svarstomas klausimas dėl Administracinių nusižengimų kodekso projekto. Seimo narių siūlymu nustatoma atsakomybė už neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą švietimo įstaigoms. Kontrolierius siūlo atskirai reglamentuoti atsakomybę už mokslo ar studijų rašto darbų rengimą ir pateikimą, parengto mokslo ar studijų rašto darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijoms, informacijos, skatinančios akademinės etikos ir / arba procedūrų pažeidimą, skelbimą, kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymą.