2015-04-09

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sveikina Mykolo Romerio universiteto bendruomenę išrinkus naują rektorių

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas sveikina Mykolo Romerio universiteto bendruomenę išrinkus naują universiteto rektorių doc. dr. A. Monkevičių ir tikisi sėkmingo bendradarbiavimo, puoselėjant pamatines akademinės etikos vertybes bei sprendžiant su akademine etika ir procedūromis susijusias problemas.