×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2017-02-01

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėjo pareigybei užimti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.