2021-06-21

Verta atsiminti organizuojant mokslo renginius

Nors COVID-19 pandemija pakeitė akademinės bendruomenės komunikavimo realybę transformuodama „gyvai vykstančius“ renginius į nuotolinį formatą, pagrindiniai akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimo principai išlieka (o gal ir tampa labiau) aktualūs organizuojant mokslo renginius.

Siekiant mokslo renginių kokybės Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybų iniciatyva bei tarpinstitucinės darbo grupės atstovų bendradarbiavimo dėka buvo sukurta atmintinė „Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose“.  Atmintinės tikslas – padėti mokslo ir studijų institucijoms organizuoti mokslo renginius pagal pasaulinio lygio mokslo renginių organizavimo gerąsias praktikas pateikiant mokslo renginių organizavimo ir vykdymo rekomendacijas, mokslo renginių dalyvių (darbų) atrankos kriterijus, aktualios informacijos pateikimo rekomendacijas, asmens duomenų apsaugos pagrindinius reikalavimus ir kitą mokslo renginių organizatoriams aktualią informaciją. Atmintinė skirta mokslo renginių iniciatoriams, organizatoriams, administravimo funkcijas atliekantiems asmenims ir pan.