2021-06-22

Kontrolierė susitiko su aukštųjų mokyklų asociacijomis

Birželio 8 ir 21 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė susitiko su aukštųjų mokyklų asociacijų, atitinkamai Lietuvos kolegijų direktorių ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijų, atstovais siekdama paskatinti aukštąsias mokyklas atkreipti dėmesį į 2020 metais atnaujintas Rekomendacijas dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo. Susitikimo metu kontrolierė akcentavo pažangaus požiūrio į akademinę etiką trūkumą dabartiniuose akademinės etikos kodeksuose, poreikį aiškiai išdėstyti akademinės etikos principams prieštaraujančius elgesio būdus išsamiau atskleidžiant jų turinį ir kvietė reaguoti į kintančią akademinę aplinką, ypač naujus nesąžiningo elgesio būdus. Taip pat kontrolierė pabrėžė, kad tokie akademinės bendruomenės nariai, kaip kiti darbuotojai,  tiesiogiai  dalyvaujantys  mokslo  ir  (ar)  studijų  veikloje, turėtų būti aiškiai įvardijami nesudarant galimybių vieniems akademinės bendruomenės nariams įgyti nesąžiningą pranašumą kitų akademinės bendruomenės narių atžvilgiu.

Aukštųjų mokyklų asociacijų atstovai domėjosi, kokias drausminamąsias priemones taiko užsienio aukštosios mokyklos, kaip taikyti akademinės etikos nuostatas asmenims, ketinantiems tapti akademinės bendruomenės dalimi, kaip nustatyti, kokiomis kitomis kalbomis turėtų būti skelbiamas akademinės etikos kodeksas aukštosios mokyklos tinklalapyje ir pan. Taip pat keltas klausimas dėl savalaikiškumo kurti nacionalinį akademinės etikos kodeksą.