×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-07-02

Tarnybos atstovai įsitraukia į e-ENERI ekspertų bendruomenės tinklą

Kontrolierė Loreta Tauginienė, vyriausieji specialistai Regimantas Juras ir Gintarė Židonė įsitraukė į ENERI (angl. European Network of Research Ethics and Research Integrity) ekspertų el. bendruomenės tinklą. Kaip pažymi ENERI, mokslinių tyrimų sąžiningumas atspindi tyrėjų požiūrį ir įprotį atlikti mokslinius tyrimus laikantis etikos, teisinių ir profesinių (dalykinių) reikalavimų ir standartų. Šiame tinkle dalyvauja įvairių tipų ekspertai: kontrolieriai, mokslinių tyrimų sąžiningumo komitetų nariai, mokslinių tyrimų sąžiningumo / etikos tyrėjai, mokslo leidinių redaktoriai ir leidėjai, mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos ir kiti.

Tarnybos atstovai dalysis žiniomis apie mokslinių tyrimų etikos principų įgyvendinimą socialinių ir humanitarinių mokslų srityse, Tarnybos taikomomis nacionalinėmis teisės normomis ir gairėmis bei konsultuos šio tinklo el. bendruomenę.