2023-03-03

Susitikome su Kazimiero Simonavičiaus universiteto bendruomene

Š. m. kovo 2 d. Tarnybos darbuotojai su Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojais ir studentais aptarė jiems aktualius akademinės etikos klausimus. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė studentų mokslinės veiklos specifiką ir susijusius akademinės etikos pažeidimus. Susitikimo metu buvo gilinamasi į pažeidimus, susijusius su mokslinių tyrimų duomenimis: duomenų fabrikavimą, falsifikavimą, nutylėjimą ir kt. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė aptarė plagiato ir neetiškos autorystės problematiką, supažindino su plagiato ir neetiškos autorystės rūšimis. Susitikimo dalyviai sprendė praktines užduotis, kaip atpažinti plagiatą bei pažeidimus, susijusius su mokslinių tyrimų duomenimis. Domėtasi, kaip etiškai cituoti idėjas. Dalyviai taip pat buvo supažindinti su informuoto asmens sutikimu, jo formomis ir situacijomis, kada jis yra būtinas. Pristatyti turintys trūkumų ir gerieji informuoto asmens sutikimo pavyzdžiai.