2023-03-10

Gilintos žinios apie mokslinio vadovavimo etinius aspektus

Nuotr. Eglė Narkevičienė

Š. m. kovo 8 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė susitiko su mokslo doktorantų vadovais, rengiančiais sociologijos, edukologijos ir filologijos mokslo krypčių mokslininkus (-es). Mokymų metu pristatytas mokslinės veiklos teisinis reguliavimas Europoje ir Lietuvoje, diskutuota apie mokslo doktorantūros teisinio reglamentavimo pokyčius ir jų įtaką moksliniam vadovavimui. Kartu su mokslo doktorantų vadovais aptartos nuolat kylančios dilemos, pavyzdžiui, ar skelbtini mokslo darbai, kurių bendraautoriai yra mokslo doktorantai ir jų vadovai, kokie veiksmai priskirtini prie mokslinio vadovavimo ir mokslinio tyrimo atlikimo. Mokslo doktorantų vadovai taip pat gilinosi į neetiškos autorystės pažeidimus ir akademinės etikos nuostatų laikymąsi skatinančias priemones.