×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-10-04

Susitikome su Kauno kolegijos akademine bendruomene

Š. m. spalio 2 d. antrą kartą šiais metais susitikome su Kauno kolegijos akademine bendruomene. Šį kartą bendruomenės nariai gilino žinias apie etiką piliečių moksle. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė vedė seminarą apie akademinę etiką piliečių moksle bei pristatė vinjetę apie etišką technologijų panaudojimą. Dalyviai turėjo pasirinkti technologinį sprendimą, labiausiai atitinkantį piliečių-mokslininkų interesus. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė vinjetę apie institucinę peržiūrą. Akademinės bendruomenės nariai turėjo rasti atsakymą, ar pateiktoje situacijoje reikia kreiptis dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo.

Seminare dalyvavo apie 50 akademinės bendruomenės narių.